MEDICA NATURA homeopati - BESÖK & BEHANDLING
MEDICA NATURA - Homeopati  Seanser  Webshop
Vanligast söker personer behandling med homeopati för: Astma och Allergier, Akuta inflammationer, Barnlöshet, Sköldkörtel,  Fibromyalgi, Hudbesvär,
VAD KAN BEHANDLAS?
Vanligast söker personer behandling med homeopati för:
Astma och Allergier, Akuta inflammationer, Barnlöshet, Sköldkörtel,  Fibromyalgi, Hudbesvär, Huvudvärk, Magbesvär, Prostata, Ryggproblem, Stress, Sömnlöshet,Trötthet, Urinvägsbesvär
 
 Besök & behandling 
Vid första besöket går vi igenom din sjukdomshistoria, aktuella problem - både fysiska och psykiska samt om någon händelse i de förflutna inte kunnat bearbetats och blockerar systemet. Vi går även bakåt i släktledet för att se om det finns någon nedärvd svaghet. Detta sker genom samtal och irisanalys.
 
Återbesök
Vid kroniska besvär rekommenderar jag ett återbesök efter ca: 5 veckor tills vi ser att en högre nivå av välbefinnande inträtt , därefter är var 10:onde vecka lämpligt.
 
Behandlingstid
Du får en individuell rekommendation och ordination utav homeopatiskt medel, kosttillskott samt kostråd.Varierar och är individuell ,men en tumregel för kroniska åkommor kan vara att räkna  med ca 1 års behandlingstid för symptom som funnits i 10 år. Vid akuta besvär handlar det oftast om ett par timmar eller dagars behandling innan bot börjar ske.

Du får en individuell rekommendation och ordination utav homeopatiskt medel, kosttillskott samt kostråd.