MEDICA NATURA homeopati - CELLSALTER
MEDICA NATURA - Homeopati  Seanser  Webshop

DR SCHÜSSLER CELLSALTER
Wilhelm Schüssler (1821-1898) var medicine doktor, homeopat och naturvetenskapsman med inriktning fysiologi, kemi och fysik. Han lade grunden till 12 biokemiska cellsalter och dess funktion.Kallas även ibland Schüsslers vävnadssalter. 

Läs mer i boken " Biokemiska vävnadssalter"!
Cellsalt Tabletter (Fd Cellsalt kombi)
En kombination av cellsalt 2-12
(Innehåller EJ Calc fluor) 750 små tabletter sötade med xylitol.
Pris: 240 kr
Biokemiska vävnadssalter
Tips & råd för egenvård med Dr Schüsslers cell/vävnadssalter
Pris: 75 kr
1. Calcium fluoratum D6
Calcium fluor D6 200 tabletter från Dr Reckeweg
Pris: 120 kr
2. Calc phosphoricum D6
200 tabletter
Pris: 120 kr
3. Ferrum phosphoricum D6
200 tabletter
Pris: 120 kr
4. Kalium Chloratum D6
200 tabletter
Pris: 120 kr
5. Kalium phosphoricum D6
Kalil phos D6 200 tabletter
Pris: 120 kr
6. Kalium sulphuricum
Kali sulph D6 200 tabletter
Pris: 120 kr
7. Magnesium Phosphoricum
Magn phos D6 200 tabletter
Pris: 120 kr
8. Natrium Chloratum D6
200 tabletter
Pris: 120 kr
9. Natrium phosphoricum D6
200 tabletter
Pris: 120 kr
10.Natrium Sulphuricum D6
200 tabletter
Pris: 120 kr
11. Silicea
200 tabletter
Pris: 120 kr
12. Calcium sulfuricum
200 tabletter
Pris: 120 kr