MEDICA NATURA homeopati - OM BACH BLOMSTERDROPPAR
MEDICA NATURA - Slogan
Dr Bach blomsterdroppar 38 st olika blomster essenserModlöshet & förtvivlan Pine Dr Bach Blomsterdroppar Eko certifieradeDR BACH  BLOMSTERTERAPI
En serie  av 38 st olika blomster essenser som påverkar dina känslor och sinnes stämningar. Dropparna hjälper dig att komma i balans och i harmoni. 
Samtliga medel utom Rock water) kommer från blommor, vilda växter, buskar eller träd. Ingen av dem är skadlig eller beroende framkallande och någon risk för överdosering finns ej. Dropparna kan ges till både människor och djur.

Dr.Bach Blomsterdroppar
snabbguide
Vilket medel passar mitt tillstånd? 
Medlen är indelade i 7 undergrupper 
representerade utav emotionella tillstånd: 

RÄDSLA och OTRYGGHET                                
Aspen                              
Cherry Plum                 
Mimulus           
Red Chestnut
Rock Rose             

TVIVEL och OSÄKERHET
  Cerato
  Gentiana
  Gorse
  Hornbeam
  Scleranthus
  Wild Oat     

  BRISTANDE INTRESSE och APATI
   Clematis
   Chestnut Bud
   Honeysuckle 
   Mustard, Olive 
   White Chestnut
   Wild Rose

   ENSAMHET
   Heather
   Impatience, 
   Water Violet

   ÖVERKÄNSLIGHET
   Agrimony
   Centaury
   Holly,
   Walnut
   MODLÖSHET och FÖRTVIVLAN
   Crab apple
   Elm,
   Larch 
   Oak 
   Pine 
   Star of Bethlehem
   Sweet Chestnut
   Willow

   ÖVERDRIVEN ORO OM ANDRA
   Bech
   Chicory
   Rock water 
   Vervaine  
   Vine     

   ______________________________________
   RÄDDNINGSDROPPAR hjälper dig att komma i balans.
   RESCUE REMEDY
   Räddningsdroppar
   För alla typer av akutsituationer.
   En blandning av Star of Bethlehem, Rock Rose, Impatience, Cherry Plum, Clematis.  159:-

   Räddningstabletter 179:- Salva 199:-
   Rescue Salva med Star of Bethlehem, Rock Rose, Impatiens, Cherry Plum och Clematis

   Räddningstabletter -rescue remedy även som spray och salva