MEDICA NATURA homeopati - OM BACH BLOMSTERTERAPI
MEDICA NATURA - Homeopati Seanser Webshop
Dr Bach blomsterdroppar 38 st olika blomster essenserModlöshet & förtvivlan Pine Dr Bach Blomsterdroppar Eko certifieradeDR BACH
BLOMSTERTERAPI
Består av 38 st olika blomster essenser som påverkar våra känslor och sinnes stämningar.
Hjälper oss att komma i balans och i harmoni. Alla medel (utom Rock water) kommer från blommor, vilda växter, buskar eller träd. Ingen av dem är skadlig eller beroende framkallande och någon risk för överdosering finns ej. Dropparna kan ges till både människor och djur.

Dr.Bach Blomsterdroppar 
är indelade i sju undergrupper, representerade utav emotionella tillstånd. 

1. RÄDSLA/OTRYGGHET                                
ASPEN                              
CHERRY PLUM                  
MIMULUS            
RED CHESTNUT 
ROCK ROSE               

2.TVIVEL/ OSÄKERHET
  Cerato
  Gentiana
  Gorse
  Hornbeam
  Scleranthus
  Wild Oat     

  3. BRISTANDE INTRESSE/APATI
   Clematis
   Chestnut Bud
   Honeysuckle 
   Mustard, Olive 
   White Chestnut
    Wild Rose

   4. ENSAMHET
   Heather
   Impatience, 
   Water Violet

   5. ÖVERKÄNSLIGHET
   Agrimony, 
   Centaury,
    Holly,
    Walnut
   6. MODLÖSHET/FÖRTVIVLAN
   Crab apple
   Elm,
   Larch 
   Oak 
   Pine 
   Star of Bethlehem
   Sweet Chestnut
   Willow

   7. ÖVERDRIVEN ORO OM ANDRA
   Bech
   Chicory
   ROCK WATER  
   VERVAINE   
   VINE                                  
   _______________________________
    RÄDDNINGSDROPPAR
   RÄDDNINGSDROPPAR Löser upp spänningar och hjälper dig att komma i balans.Löser upp spänningar
   och hjälper dig att komma i balans.
   Mot alla typer av chock & trauma
   upprördhet, stor sorg, panik,
   stress, scenskräck.
   För koncentration och lugn vid tentor och examen. 
   Rescue remedy är en blandning av
   Star of Bethlehem, Rock Rose,
   Impatience, Cherry Plum och Clematis
   145:- 
   _____________________________