top of page

OM HOMEOPATI

Homeopati är en holistisk läkekonst som tar hänsyn till varje individs unika känslomässiga, mentala och fysiska drag.

Varje behandling är individuell och de homeopatiska läkemedel som används kommer främst från växt, djur och mineralriket.

Av dessa görs en urtinktur. Framställningen av homeopatiska medel är väldigt exakt i sin koncentration och sker via utspädning, (så kallad potensering) och kraftiga skakningar för att bereda medlet i rätt styrka. Ju mer en lösning potenseras desto kraftfullare blir den.

Homeopatin grundades av den tyska läkaren Samuel Hahneman(1755-1843) 

enligt grundregeln "Simili simbilus curentur" (Lika botar liknande lidande) 

Genom att ge ett medel som kan framkalla symptom i en frisk kropp, kan liknande symptom botas hos en sjuk person genom att ge detta medel.

Denna upptäckt gjorde Hahneman genom att bland annat studera Hippokrates och Paracelsus teorier.

Vad kan behandlas med homeopati?

Vanligast söker personer behandling med homeopati för:

Astma och Allergier, Akuta inflammationer, Barnlöshet, Sköldkörtel, Fibromyalgi, Hudbesvär, Huvudvärk, Magbesvär, Prostata, Ryggproblem, Stress, Sömnlöshet,Trötthet,

Urinvägsbesvär


Hur går det till?

Vid första besöket går vi igenom din sjukdomshistoria, aktuella problem - både fysiska och psykiska samt om någon händelse i de förflutna inte kunnat bearbetats och blockerar systemet. Vi går även bakåt i släktledet för att se om det finns någon nedärvd svaghet. Detta sker genom samtal och irisanalys.

Återbesök

Vid kroniska besvär rekommenderar jag ett återbesök efter ca: 5 veckor tills vi ser att en högre nivå av välbefinnande inträtt , därefter är var 10:onde vecka lämpligt.


Hur lång behandlingstid?

Behandlingstiden varierar och är individuell, men en tumregel för kroniska åkommor kan vara att räkna med ca 1 års behandlingstid för symptom som funnits i 10 år. Vid akuta besvär handlar det oftast bara om ett par timmar eller dagars behandling innan bot börjar ske. 

Du får en individuell ordination av homeopatiska medel vid ditt besök.

bottom of page